Moja oferta

Zobacz, w czym mogę Cię wesprzeć

Organizacja i planowanie

O tym, że dobre zarządzanie opiera się na strategicznym planowaniu, nie trzeba przekonywać przedsiębiorców, liderów czy pracowników, którzy odnoszą zawodowe sukcesy. Jeśli chcesz poprawić swoje kompetencje w zakresie organizacji pracy i strategicznego planowania swojej działalności, zapraszam Cię do indywidualnego procesu, wspieranego moim doświadczeniem.

Planowanie pomaga przygotować się na różne scenariusze, dobierać najlepsze metody i sposoby realizacji naszych zamiarów, pozwala czuć się bezpiecznie i odpowiednio zaopiekowanym.

Zaproszę Cię do wspólnego tworzenia Twojego planu – moją ulubioną i niezwykle skuteczną metodą wizualną, która doskonale ilustruje wizje, ale także możliwości, kompetencje, zasoby i pomysły. Jednak służy przede wszystkim temu, by z chaosu wielu wspaniałych myśli wyprowadzić projekt konkretnych działań, które pozwolą przekuć wizje w cele, osiągane bez niepotrzebnych strat w czasie i energii.

Dla kogo ?

 • dla każdego, kto chciałby, wybrnąć z chaosu zadaniowego obronną ręką;
 • dla wszystkich, którzy potrzebują zapanować nad liczbą zadań, którą mają do zrealizowania;
 • dla każdego, kto chciałby nauczyć się planować mądrze;
 • dla osób, które potrzebują wiedzy, jak wykorzystać narzędzia online do realizacji zadań w swoim biznesie;
 • dla Ciebie, jeśli czujesz, że potrzebujesz sobie poukładać codzienną pracę;
 • dla Ciebie, gdy chcesz z lekkością ogarniać swój tydzień zawodowego zaangażowania;
 • dla Ciebie, jeśli czujesz, że biegasz z pustą taczką, tydzień się kończy, Ty jesteś zmęczony, masz poczucie, że tyle zrobiłeś i jednocześnie jeszcze nie widać końca listy To Do.

Co zyskasz?

 • umiejętności planowania działań w zgodzie ze sobą;
 • budowanie wizji Twojego projektu;
 • pomoc w tworzeniu harmonogramu Twojego projektu;
 • wsparcie w wyznaczaniu codziennych działań i śledzeniu ich postępów;
 • przydatne narzędzia do organizowania pracy własnej – dobrane do Twoich potrzeb, przyzwyczajeń, osobowości i chronotypu;
 • naukę planowania, która przyniesie Ci efektywność i skuteczność;
 • oszczędność czasu i energii;
 • redukcję stresu i chaosu zadaniowego;
 • poczucie bezpieczeństwa i kontroli w codziennym działaniu;
 • sposoby na współpracę w zespole – dobrane do Twoich potrzeb, przyzwyczajeń, osobowości i chronotypu.

Czemu planowanie jest istotne?

W procesie realizowania własnych celów ważne jest, żeby wiedzieć, co chcemy osiągnąć i jak chcemy to zrobić. Jako specjalistka od zorganizowanego zarządzania czasem, zadaniami i sobą, pomogę Ci przekuć wielkie i małe wizje w precyzyjny i skuteczny plan. Pomogę Ci znaleźć dla Ciebie najlepsze metody wspierające działanie. I będę towarzyszyć w codziennym realizowaniu planu.

 • Planowanie małych i dużych działań, projektów, biznesów, czy po prostu planowanie reakcji na zróżnicowane potrzeby otoczenia, pozwala nie „biegać z pustymi taczkami” albo – jak, ktoś woli – „nie robić pustych przebiegów”. Obydwa te frazeologizmy mówią o tym samym – że bez organizacji tracimy czas na błędy, nieprzemyślaną logistykę itd.
 • Planowanie pozwala pozyskać dla siebie cenne godziny, określić priorytety i opracować cele, a także – szybko reagować na zmiany. Te (dla wielu) z pozoru niewarte zachodu działania zapewniają poczucie bezpieczeństwa i kontroli – tak nad osiąganym celem, jak i własnym życiem.
 • Aby realizować się na wielu polach jednocześnie i odpowiednio szybko reagować na kryzysy, musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć, w jakim czasie i przy jakim wsparciu.
 • Porządek tego typu pozwala też szybciej dostrzec problem lub rozpoznać kryzys. Pożarów nie powinno się gasić w chaosie.
 • Zaprojektowane działanie stwarza również przestrzeń dla swobodnej kreacji. W uporządkowanym świecie łatwiej pobudzić do pracy aktywne myślenie, wyobraźnię.
 • Brak jasno sprecyzowanych celów dla tego, co robimy, służy bierności, stwarza ryzyko mechanicznego wykonywania zadań, co w dłuższej perspektywie czasu może prowadzić do wypalenia zawodowego i konsekwencji zdrowotnych. Tego chcemy uniknąć!

Ważnym elementem naszej współpracy będą: modelowanie nawyków, tworzenie wspierającego harmonogramu, który uwalnia potencjał, ale nie zabija kreatywności; który wspiera, a nie obciąża.

Przykładowe procesy, które poprowadziłam:

Cel: rozwinięcie projektu startupowego
Potrzebą było uporządkowanie wielu równoważnych zagadnień, jak: budowa platformy online, jej promocja, dokumentacja i komunikacja formalna z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, pozyskiwanie inwestorów, budowanie bazy odbiorców, itp.

W trakcie procesu wypracowałam z klientką:
- stworzenie ram projektu;
- ustalenie planu projektu i harmonogramu codziennych zadań;
- określenie zasobów i przyporządkowanie odpowiedzialności wykonawców do konkretnych zadań w określonym czasie;
- znalezienie gotowych narzędzi wsparcia (w tym wypadku wybrałam Asanę, która pozwalała odpowiednio opracować wszystkie etapy projektu i monitorować jego realizację);
- metody czuwania nad procesem wdrażania kolejnych elementów i sprawdzanie tego, co dotychczas zostało wykonane;
- tworzenie indywidualnych, tygodniowych harmonogramów tej części pracy, która należała bezpośrednio do Klientki.

Podobnych projektów procesowałam więcej – ponieważ wszystkie cechuje duży indywidualizm, za każdym razem proces różni się od poprzedniego, nawet jeśli posiada wspólne elementy lub wynika z podobnych potrzeb.

Cel: zaprojektowanie całej działalności organizacji NGO

W trakcie procesu współpracowałam z Fundacją i wspierałam ją w:
- tworzeniu planu budowania zaplecza technicznego: strony www, kont w mediach społecznościowych, itd;
- opracowanie strategii działania w planowanych projektach;
- określenie priorytetów, przypisanie ról i rozplanowanie zadań;
- pozyskanie partnerów B2B;
- opracowanie komunikacji z podwykonawcami i klientami fundacji;
- monitorowanie założeń i przekształcanie planu, zgodnie z postępem w realizacji przedsięwzięcia.

Cel: zmiana organizacji pracy specjalisty
W trakcie procesu wypracowałam z klientką i wspierałam ją w:
- wypracowanie nowego modelu stanowiska, z ustaleniem priorytetów i kluczowych obszarów pracy;
- automatyzacja wybranych obszarów pracy;
- budowa strony internetowej, usprawniającej pracę;
- zwiększenie efektywności;
- zmniejszenie zadań, które są nieefektywne i zajmują dużą ilość czasu;
- sposób efektywnego używania social mediów;
- strategię promocji nowych produktów i kontaktu z grupą odbiorców.

Realizacja Twojego projektu

Jeśli potrzebujesz wsparcia przy realizacji ważnego dla Ciebie zadania czy biznesu, a brak Ci czasu, lidera lub po prostu odwagi, służę swoimi umiejętnościami. Wieloletnie doświadczenie w realizacji małych i dużych projektów na zlecenie osób, przedsiębiorców i międzynarodowych korporacji, nie tylko nauczyło mnie skutecznie realizować powierzone mi przedsięwzięcia. Odnalazłam w tym również swoją pasję.

Dla kogo?

 • dla przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia koordynacyjnego i zadaniowego w nowym/dodatkowym/ długim/ etc. projekcie;
 • dla NGO-sów, które potrzebują doświadczenia i wiedzy w przeprowadzeniu konkretnego projektu, wsparcia zespołu w koordynowaniu projektu;
 • dla osób rozpoczynających swój biznes, gdy potrzebują osadzić się w samodzielnym działaniu i potrzebują wystartować z nowym projektem;
 • dla osób, które chcą potrzebują wsparcia w realizacji swojej wizji, której chcą wcielić w życie.

Co zyskasz?

 • wsparcie w doborze najlepszych metod organizacyjnych;
 • plan działania oparty na realnych przesłankach;
 • specjalistkę, która zrealizuje Twój projekt;
 • zadbanie o wszystkie szczegóły;
 • czas dla siebie;
 • projekt rozłożony na obszary i kamienie milowe;
 • ustalone w czasie check point-y, które pozwolą na podejmowanie kluczowych decyzji;
 • skuteczny plan działania oparty na potrzebach terminowego realizowania zadań;
 • poczucie bezpieczeństwa;
 • satysfakcjonujący efekt końcowy.

W myśleniu projektowym inspiruje mnie efekt; satysfakcja z procesu, który został pomyślnie doprowadzony do końca. Dotyczy to wszelkich realizowanych przeze mnie większych i mniejszych zadań.

W przedsięwzięciach, za które biorę odpowiedzialność, stawiam na zaplanowane działania i przełączam się na myślenie strategiczne.

Bardzo lubię i cenię pracę z ludźmi, co bez wątpienia pozytywnie wpływa na jakość każdej współpracy. Stworzona relacja zdecydowanie pomaga w osiągnięciu wizji projektu, z którym przychodzi do mnie klient.

W czasie realizacji powierzonego mi zadania nie tylko formułuję jasne cele, ale uwzględniam wizję, określam mocne i słabe strony projektów, hierarchizuję priorytety, opracowuję terminy, układam plany oparte na kalendarzu, organizuję pojedyncze zadania w harmonogramy, wspieram przy wdrażaniu planu w życie.

Potrafię delegować zadania i się z nich rozliczać, komunikować się z klientem zewnętrznym i wewnętrznym, łączyć biznesy w sieci. Umiem wydobyć potencjał z cudzych zasobów i bazując na nich, tworzyć nową jakość opartą o kreatywną i strategiczną koncepcję. Krótko mówiąc – możesz powierzyć mi swój pomysł i zasoby, a ja zajmę się osiągnięciem celów, które wspólnie ustalimy.

Moją mocną stroną jest organizacja, a także ogromna empatia, która pozwala nie tylko obserwować i analizować, ale również wczuwać się w potrzeby i uczucia innych. W relacjach z klientami poszukuję przestrzeni do budowania zaufania, bliskości i współpracy. Stanowi to bazę do tworzenia warunków systematyczności i dyscypliny zawodowej, które popychają projekty na przód i stwarzają możliwości dla rozwoju.

Praca nad rozwojem cudzego przedsięwzięcia wymaga poznania się, wnikliwej analizy pomysłu czy zadania, rozważenia słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń. Wszystko to ma znaczenie przy ustalaniu wizji i określaniu kamieni milowych, które pozwolą na zrealizowanie Twojego projektu. W dalszej kolejności, uwzględniając konieczne zasoby, opracuję przejrzystą strategię działania i przygotuję wiążący harmonogram. Gdy osiągniemy porozumienie w kluczowych obszarach, mogę przystąpić do realizacji projektu.

Organizacja wydarzeń

Wydarzenia mają różny charakter, ale tym, co je łączy jest potrzeba organizacji i połączenia wszystkich zadań i działań w taki sposób, by gwarantowały sprawny przebieg. Jeśli planujesz wydarzenie i oczekujesz, że będzie odpowiednio zadbane we wszystkich strategicznych obszarach, zaproś mnie do współpracy. Mam w tym duże doświadczenie.

Co zyskasz?

 • pomoc w ułożeniu wizji wydarzenia i przełożenia tego na realny wygląd eventu;
 • analizę ryzyk i check point-ów na podjęcie kluczowych decyzji;
 • jasny plan na wydarzenie „skrojone na miarę”;
 • kompleksową obsługę i troskę na wszystkich poziomach organizacji;
 • harmonogram pokazujący ścieżkę przygotowań i kosztów organizacji eventu;
 • pewność optymalnej eksploatacji zasobów;
 • zorganizowane i zaopiekowane wydarzenie;
 • zaopiekowanych prelegentów i uczestników;
 • czas, poczucie bezpieczeństwa i święty spokój;
 • podsumowanie realizacji i ankietę ewaluacyjną od uczestników.

Dla kogo:

 • dla marek, które chcą się wypromować;
 • dla firm, które chcą skierować swoje usługi do większego grona jednorazowo;
 • dla fundacji, NGO-sów, które chcą dzielić się wiedzą, doświadczeniem;
 • dla osób, które chcą inspirować, a ich misją jest pomoc innym;
 • dla przedsiębiorców, którzy chcą zbierać kontakty i tworzyć sieci networkingowe;
 • dla wszystkich, którzy mają pomysł, którym chcą się podzielić i zaprosić do współpracy;
 • dla każdego, kto ma potrzebę stworzyć przestrzeń do spotkania: towarzyskiego, biznesowego, inspirującego, motywacyjnego;
 • dla freelancerów, którzy chcą rozwijać innych.

Organizowanie wydarzeń to nie tylko moja umiejętność, którą sukcesywnie rozwijam od lat, działając w rozmaitych branżach i warunkach, ale również zamiłowanie.

Każde wydarzenie jest jedyne w swoim rodzaju, co wiąże się z koniecznością indywidualnego podejścia. Niezależnie od charakteru wydarzenia, dbam, by powierzone mi zadanie otoczyć kompleksową troską, starając się najwyższy komfort uczestników.

W trakcie realizacji zadania, pamiętam również o potrzebach współpracowników. W praktyce – zmieniam wizję na listę zadań i harmonogram do realizacji. Jak dotąd, to podejście mnie nie zawiodło.

Wydarzenia, które zorganizowałam:

 • 3- dniowe Konferencje Leadership Development Seminars (5 edycji po około 2000 osób)
 • 1- dniowe Konferencje Business Development Seminars (8 edycji po około 2000 osób)
 • Konferencja podsumowująca Projektu 3 Biegun, wyprawę Marka Kamińskiego (ok. 400 osób)
 • Warsztaty Metodą Biegun dla dzieci, trenerów oraz osób bezrobotnych (ok. 400 osób)
 • Kursy naukowe, konkursy inżynierskie, wyjazdy zarządowe dla organizacji Studenckiej Board Of European Students of Technology na Politechnice Gdańskiej (ok 200 osób)
 • Słodka Konferencja – wydarzenia dla branży cukierniczej (ok. 150 osób)
 • Dream! Plan! Success! – 2-dniowe warsztaty rozwoju osobistego (ok 100 osób)
 • Warsztaty z planowania i organizacji projektów — kilkugodzinne warsztaty dla społeczności przedsiębiorczyń w Klubie OLivia Business Centre O4Flow (ok. 50 osób)

Za własną organizację wydarzenia biorę zawsze pełną odpowiedzialność i preferuję działania kompleksowe – od wspólnego stworzenia wizji wydarzenia, poprzez ułożenia harmonogramu pracy, kontaktu z podwykonawcami, pozyskaniem mediów, kontaktem ze sponsorami, prelegentami i uczestnikami, po opracowanie i analizę wyników ankiet ewaluacyjnych.

W ramach organizacji wydarzenia zajmę się następującymi obszarami:
MIEJSCE
 • rekomendacja kilku miejsc odpowiednich do Twojego wydarzenia;
 • współpraca z wybraną firmą, dogranie szczegółów współpracy, formalności;
 • rekomendacja usług cateringowych, współpraca z wybranym podmiotem;
 • ustalenie Twoich oczekiwań czasowych.
PROGRAM
 • wspólne zbudowanie wizji wydarzenia;
 • stworzenie programu i agendy wydarzenia na podstawie Twojej wizji;
 • współpraca z prelegentami;
 • pierwszy kontakt;
 • przygotowanie prelegentów do wystąpienia;
 • formalności.
PODWYKONAWCY
 • rekomendacje specjalistów z różnych dziedzin z mojej bazy: fotograf, filmowiec, zespoły aktywizujące, wolontariusze;
 • współpraca z podwykonawcami, dogranie szczegółów,  formalności;
 • rekomendacja cateringu, współpraca z wybraną firmą;
 • określenie Twoich oczekiwań czasowych.
PROMOCJA
 • przygotowanie listy pomysłów dopasowanych do Twojego projektu;
 • wspieram promocję (post na moim FP, utworzenie wydarzenia na Evenea.pl, etc.);
 • rekomendacja specjalisty od promocji on-line.
UCZESTNICY
 • komunikacja z uczestnikami;
 • przygotowanie mailingów o logistyce wydarzenia;
 • przygotowanie „Welcome Packs”;
 • przygotowanie list uczestników.
PRODUKCJA WYDARZENIA
 • organizacja wydarzenia na miejscu;
 • dbanie o szczegóły zaznaczone w agendzie;
 • dbanie o czasowy przebieg wydarzenia;
 • współpraca z zespołem technicznym: oświetlenie, nagłośnienie i in.;
 • produkcja wydarzenia;
 • czuwanie nad przebiegiem;
 • budżet.